مردم به چهره روحانی رای ندادند/ آدم خوشگل‌‌تر هم بود/ اصلاح‌طلبان نسبت به‌انقلاب احساس مادری دارند نه دایه // شوهر کده

گروه سیاسی جهان نيوز: مرتضی حاجی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از وزرای دولت دوم اصلاحات که با روی کارآمدن اصلاح طلبان در شورای شهر تهران،…

نمایش بیشتر مردم به چهره روحانی رای ندادند/ آدم خوشگل‌‌تر هم بود/ اصلاح‌طلبان نسبت به‌انقلاب احساس مادری دارند نه دایه // شوهر کده